چرا یک پردازنده مناسب استفاده در محیط‌های خاص نیست؟