قطعات الکترونیک ، قطعات فیزیکی تشکیل دهنده یک سیستم الکترونیک که مهم ترین بخش آن است. این قطعات انواع مختلفی دارند که می‌توان برای کاربردهای مختلف از آن‌ها استفاده کرد. از برخی از قطعات بیشتر از قطعات دیگر استفاده می‌شود که هر کدام و کاربردی دارند

میکروکنترلرها ، کریستال ، مقاومت ، خازن ، باتری ، فیوز ، رله‌ها ، کلیدها ، موتورها ، مدارهای مجتمع یا IC