بلاگ

برای جلوگیری از تداخل الکترومغناطیسی EMI چه مواردی را باید رعایت کرد؟

مسعود رادپور | تداخل الکترومغناطیسی EMI پدیده ای است که در آن یک موج الکترومغناطیس با دیگر امواج الکترومغناطیسی در فضا تداخل ایجاد می‌کند و ممکن است عملکرد مدارها یا...