برای جلوگیری از تداخل الکترومغناطیسی EMI چه مواردی را باید رعایت کرد؟

برای جلوگیری از تداخل الکترومغناطیسی EMI چه مواردی را باید رعایت کرد؟

مسعود رادپور | تداخل الکترومغناطیسی EMI پدیده ای است که در آن یک موج الکترومغناطیس با دیگر امواج الکترومغناطیسی در فضا تداخل ایجاد می‌کند و ممکن است عملکرد مدارها یا دستگاه‌های الکتریکی یا الکترونیکی را تحت تأثیر قرار دهد. از چه روش های می توان تداخل الکترومغناطیسی، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد

تداخل الکترومغناطیسی EMI چیست؟

تداخل الکترومغناطیسی EMI پدیده ای است که در آن یک موج الکترومغناطیس با دیگر امواج الکترومغناطیسی در فضا تداخل ایجاد می‌کند و ممکن است عملکرد مدارها یا دستگاه‌های الکتریکی یا الکترونیکی را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، جرقه‌های شمع خودرو، تلفن همراه، رعدوبرق و توفان خورشیدی منابع مختلف تداخل الکترومغناطیسی هستند. تداخل الکترومغناطیسی می‌تواند باعث افزایش نرخ خطا در انتقال داده‌ها، کاهش کارایی سیستم‌های رادیویی یا تلویزیون، یا حتی از کار افتادن دستگاه‌های حساس شود. برای جلوگیری از تداخل الکترومغناطیسی، معمولاً از روش‌های مختلف فیلترینگ، انطباق امپدانس، انتخاب فرکانس مناسب، استفاده از شیرینگ و زمین‌بندی استفاده می‌شود.

چگونه می‌توان تداخل الکترومغناطیسی را از بین برد

برای از بین بردن تداخل الکترومغناطیسی، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. برخی از این روش‌ها عبارتند از:

فیلترینگ: استفاده از قطعات الکترونیکی مانند خازن‌ها، سلف‌ها و مقاومت‌ها برای کاهش یا حذف نویزهای خاص در یک مدار.

انطباق امپدانس: تنظیم امپدانس سیم‌ها، آنتن‌ها و دستگاه‌های متصل به یکدیگر برای کمینه کردن بازتاب و تضعیف سیگنال.

انتخاب فرکانس مناسب: استفاده از فرکانس‌های مختلف برای دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از تداخل بین آن‌ها.

استفاده از شیرینگ: پوشاندن سیم‌ها یا دستگاه‌ها با لایه‌ای فلزی برای جذب یا عکس العمل با میدان‌های الکترومغناطیسی خارجی.

زمین‌بندی: اتصال قسمت‌های فلزی یک دستگاه به زمین برای جریان دادن جریان نویز به زمین و کاهش تأثیر آن

مهم ترین نکات رعایت تداخل الکترومغناطیسی EMI در طراحی برد الکترونیک

1. شناسایی منابع بالقوه تداخل الکترومغناطیسی (EMI) در محیط و درون خود سیستم الکترونیکی.

2. استفاده از مولفه ها و سیگنال های فرکانس بالا را به حداقل برسانید، زیرا آنها بیشتر در معرض EMI هستند.

3. از تکنیک های زمینی مناسب برای کاهش EMI استفاده کنید، مانند اتصال تمام اجزای فلزی به یک صفحه زمین مشترک.

4. اجزای حساس و سیگنال ها را با مواد رسانا یا محفظه ها محافظت کنید تا از ورود یا خروج EMI به سیستم جلوگیری کنید.

5. برای به حداقل رساندن EMI از تکنیک های مسیریابی مناسب برای ردیابی سیگنال استفاده کنید، مانند اجتناب از زاویه های تند و عبور از روی دیگر آثار در زوایای قائم.

6. سیستم الکترونیکی را برای انطباق EMI با استفاده از تجهیزات و استانداردهای مناسب قبل از نهایی کردن طراحی آزمایش کنید.

7. استفاده از فیلترها یا سایر دستگاه های سرکوب کننده EMI را برای کاهش نویزهای ناخواسته در سیستم در نظر بگیرید.

8. اطمینان حاصل کنید که تمام کابل ها و کانکتورهای مورد استفاده در سیستم به درستی شیلد و زمین شده اند تا از ورود یا خروج EMI از این مسیرها جلوگیری شود.

9. استانداردها و دستورالعمل های صنعت را برای کاهش EMI در طراحی برد الکترونیکی، مانند مواردی که توسط کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) یا کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی (IEC) تعیین شده است، دنبال کنید.